Vuokrausehdot

Vuokraajan on oltava vähintään 18-vuotias ja kuljettajan vähintään 15-vuotias.

Vuokraajan (vuokrauslomakkeen täyttäjä) vastuu vesijetistä ja sen varusteista sekä trailerista vuokra-aikana:

Vuokraajan omavastuu on 2000€ per vuokrattava laite. 

 

Pienemmät vauriot tai puutteet hinnoiteltu erikseen:

- Vaurioitunut potkuri (impelleri) 400€

- Vaurioitunut turbinin kulutusrengas 150€

- Puuttuvat tai rikkoutuneet pelastusvälineet (liivit) alk.50€

- Hukkunut tai rikkoutunut Avain/turvakytin 120€

- Muut pientarikkeet (lepuuttajat, kiinnitysköydet, lukot, ym.) alk. 40€

 

Omavastuuosuudet on suoritettava vuokranantajalle.

 

Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen korvaamaan: 1. vesijetille ja sen varusteille sekä trailerille vuokra-aikana sattuneet vahingot.. 2. Vesijetistä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.

 

Vuokraajan vastuu kaikista vahingoista:

Jos vesijetille, trailerille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä piittaamattomuudesta, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olleena, rikolliseen tarkoitukseen, tai jos vuokraaja on muuten rikkonut olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, niin silloin vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan. Vuokraaja vastaa kaikista toiselle osapuolelle tai itselleen aiheuttamistaan vahingoista. 

 

Vakuutukset:

Vesijetissä on voimassa oleva vakuutus. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa henkilövahinkoja, rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa eikä vakuutus korvaa, jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä piittaamattomuudesta, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olleena, rikolliseen tarkoitukseen, tai jos vuokraaja on muuten rikkonut olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, niin silloin vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.

 

Luovutus vuokraajalle:

Kun vuokraaja vastaanottaa vesijetin, hänen on tarkastettava ja hyväksyttävä se. Jo olemassa olevista vesijetin vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on vuokraajan hyväksymä ja allekirjoittama.Vesijetti luovutetaan vuokraajalle polttoainesäiliö täytenä. Vuokraaja maksaa itse tarvitsemansa polttoaineen. Polttoaineena on 98E.

 

Luovutus vuokraamolle:

Vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon ja jos vesijetti on vaurioitunut, vuokraaja on velvollinen korvaamaan ne tämän sopimuksen mukaisesti.Vesijetti palautetaan vuokraamolle polttoainesäiliö täytenä. Mikäli vesijetti palautetaan polttoainesäiliö vajaana, vuokraamo perii tankkausmaksua 2€/litra. Mikäli luovutus vuokraamolle myöhästyy, odotusajasta laskutetaan 50€/tunti alkavalta tunnilta.

 

 

Vuokran maksu:

Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista, ellei ole toisin sovittu. Vuokraajalla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli se tapahtuu aikaisemmin kuin 3 vuorokautta ennen sovittua vuokrausajankohtaa. Tällöin vuokraajalle palautetaan etukäteen maksettu summa kokonaan takaisin. Myöhemmin kuin 3 vuorokautta peruutettujen varausten maksuja ei palauteta tai vuokraamolle syntyy laskutusoikeus koko vuokra-ajan mukaisesti, ellei maksua ole suoritettu etukäteen. 

Takuumaksua ei peritä. Hyväksymällä vuokrausehdot, vuokraaja sitoutuu vastaamaan vuokrauksen aikana vuokratulle kalustolle aiheutuneista kustannuksista. Vuokraaja vapautetaan korvausvastuusta palautetun kaluston tarkastuksen jälkeen. 

 

Vuokraamon opastus:

Vuokraamo on velvollinen antamaan riittävän opastuksen ja ohjeet vesijetin käytöstä. Se tapahtuu samalla, kun vesijetti luovutetaan vuokraajalle. Allekirjoittamalla vuokrausehdot, asiakas hyväksyy omaksuneen vuokraamon tekemät ohjeet ajoreiteistä, säännöistä vesillä sekä vuokrattavan koneen käytön. 

 

Vesijetin käyttö ja vuokraamon vastuunvapautus:

Vuokraus sisältää oikeuden käyttää vesijettiä ja siihen kuuluvia varusteita. Polttoaineena on 98E. Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin käsittelystä käytetyllä vesialueella, sekä siitä että kuljettaja käyttää avaimeen kytkettyä turvavaijeria (turvakatkaisija). Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan käyttäessään vesijettiä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia. Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettaja ei ole alkoholin tai muun huumavan aineen vaikutuksen alaisena. Vesijetti on lukittava aina sen jäädessä hetkellisesti pysäköidyksi. Pysäköidessä vesijetti on tuettava tukevasti lepuuttajilla siten, ettei vesijetti vaurioidu laituria vasten. Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle. Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa on kielletty. Vesijetillä ei saa osallistua kilpailuihin. Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraamolle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, siinä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Vuokraaja on velvollinen tekemään heti rikosilmoituksen varkaustapauksissa. 

 

 

VESIJETILLÄ MATALIKOISSA AJAMINEN TAI KONEEN TYHJÄKÄYTTÖ MATALASSA VEDESSÄ ON KIELLETTY. VESIKASVILLISUUDEN SEASSA (LUMPEET, KAISLAT, KIVET, HIEKKA YM.) AJAMINEN JA TYHJÄKÄYTTÖ ON KIELLETTY.

 

Erimielisyydet:

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus. Jos vuokraaja on rekisteröitynyt yritys, kanne nostetaan aina vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.