Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Manchild Oy / Tampereen Jettivuokraamo, 3137596-4, Suoramanjärventie 133, Kangasala, +358 50 387 7470

 

2. Rekisteriasioista vastaa Suomen Jettipalvelu oy

Tiedustelut: myynti@jettivuokraamo.fi

 

3. Rekisterin nimi

Suomen Jettipalvelu Oy jettivuokraamon varausjärjestelmän ja sopimusdokumenttien asiakasrekisteri

4. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Suomen Jettipalvelu Oy jettivuokraamon varausjärjestelmän ja sopimusdokumenttien asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hallintaan, markkinointitarkoituksiin ja muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät oletarpeellisia asiakassuhteen kannalta. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

-nimi

-puhelinnumero

-sähköpostiosoite

-osoite

 

6. Tietolähteet

Yrityksemme ensisijaisia tietolähteitä ovat: Käyttäjän itsensä rekisteröimät tiedot sekärekisteröidyn käyttäjän asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvättapahtumat.

 

7. Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille, ei tietojen luovutuksia EU:n  Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu, ja rekisteriä käyttävätainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada oikaustua virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tarkastuspyyntö tai oikaisupyyntö tulee osoittaa kirjallisesti Suomen Jettipalvelu Oy:n asiakaspalveluun.